Det här är C7 Projects

C7 Projects är ett projektstyrningssystem som ger er full kontroll på era projekt, från anbud till faktura. C7 Projects kopplar samman dagliga projektuppgifter till ett enkelt flöde i ett system. Lätt att hitta, lätt att överblicka.

C7 Projects är framtaget i nära samarbete med våra kunder. I över 20 år har vi utvecklat och skräddarsytt lösningar och kan erbjuda ett system som är anpassat för utmaningarna i er bransch. C7 har tusentals användare, framför allt inom asfalt och vägservice, anläggning-, energi- och järnvägsbranschen. De uppskattar C7 för den unika kombinationen; full kontroll på projekten och enkel användning. C7 har vuxit fram som ett av de främsta projektstyrningssystemen på marknaden. Med C7 kan ni hantera alla era projekt i ett system, i stället för att informationen finns utspridd i olika kalkylblad och fristående system.

Vi skapar en enklare arbetsdag för medarbetare i infrastrukturbolag.

Anpassning

C7 Projects anpassas enkelt till era processer och projektbegrepp. Systemet är konfigurerbart och kan möta behov även utanför standardfunktionaliteten.

Integration

C7 Projects kan enkelt integreras med era befintliga system för att hämta den projektinformation som behövs, till exempel kostnader och intäkter från ekonomisystemet och grunddata som administreras i andra system. Det ger full kontroll i projekten och minskar dubbelinmatning av information.

Enkelhet

Alla i organisationen har nytta av C7 Projects. Projektledare, kalkylingenjör, controller, arbetsledare och yrkesarbetare – samtliga får med några få klick den information de behöver i sitt dagliga arbete.

Vi använder C7

C7 Projects references images
“Med C7 Projects tillhandahåller Triona de verktyg, och den överblick, som gör att vi inte behöver förlita oss på diverse kalkylblad. Det ger oss funktionalitet och kontroll för effektiv hantering av anbud, återrapportering och fakturering på ett konsekvent sätt.“ Dag Werner, Business Relationship Manager, NCC Industry
Ted Lundström

Vill du veta mer om C7 Projects?

Prata med Ted!

För mer information om vår produkt C7 Projects,
fråga Ted.

Ted Lundström, tel: +46 70 793 71 13

Vill du veta mer om C7 Projects?

Prata med Ted!

För mer information om vår produkt C7 Projects,
fråga Ted.

Ted Lundström, tel: +46 70 793 71 13